ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

про надання послуг фізкультури та спорту

№25/01/2022

25.01.2022 м. Одеса

Справжня публічна оферта адресована фізичним особам, іменованим надалі

«Клієнт», і є офіційною публічною пропозицією Фізичної особи підприємця Соловйова В. І.,
що іменується в подальшому «Виконавець», укласти договір про надання послуг
фізкультури та спорту, який іменується надалі «Договір», на таких умовах:

1.Предметом цього Договору є надання «Виконавцем» послуг фізкультури та спорту.

2.Договір – публічна оферта, адресована необмеженому колу фізичних осіб, які
бажають придбати послуги Виконавця, шляхом придбання пакета тренувань, курсу,
майстер-класу або іншого виду тренувань.

 3.Договір укладається:

 – з умов, зазначених у цій оферті та опублікованих на сайті pohudet.club;

 – з умов, зазначених у всіх додатках до Договору, опублікованих на сайті pohudet.club;

 4.Клієнт підтверджує, що ознайомлений та згоден з послугами, включеними до пакетів 

тренувань (курсів), строком та порядком їх надання, порядком

розрахунків за Договором та з усіма умовами Договору, опублікованими на сайті
Виконавця:
pohudet.club

 5.Договір укладено на умовах, передбачених цією офертою, що означає беззастережне

прийняття Клієнтом усіх умов оферти без будь-яких обмежень на умовах приєднання.

 6.Договір діє з моменту оплати вартості.

 7.Клієнт зобов’язаний прийняти та сплатити курс у день укладення Договору, шляхом

покупки на сайті Виконавця: pohudet.club

 8.Оплата послуг Виконавця здійснюється відповідно до вартості обраного курсу (пакету).

 9.Виконавець не надає спортивних послуг Клієнту до моменту повної оплати вартості

обраного пакету (курсу) відповідно до умов Договору.

 10.Під час укладання Договору Клієнт не має медичних протипоказань для занять

фізкультурою та спортом. Клієнт бере на себе відповідальність за стан свого
здоров’я, а законний представник за стан здоров’я неповнолітнього Клієнта.

 11.Виконавець не несе відповідальності за шкоду, пов’язану з будь-яким погіршенням

здоров’я Клієнта за договором та травмами, що з’явилися результатом або
отриманими в результаті будь-яких занять.

 12.Клієнт зобов’язаний самостійно та відповідально контролювати своє здоров’я та за

наявності протипоказань у тому числі хронічних, інфекційних, шкірних
захворювань, а також хвороб внутрішніх органів, утримуватися від занять.

 13.У разі дострокового розірвання Договору з ініціативи Клієнта, перерахунок

вартості не проводиться.

 14.Клієнт дає свою згоду на отримання Виконавцем та обробку персональних даних

Клієнта (у тому числі шляхом внесення телефонних номерів та інших даних Клієнта
до спільних робочих, тематичних груп у будь-яких месенджерах на будь-яких
пристроях) відповідно до ЗУ «Про захист персональних даних» №22-
VI від 1 червня 2010 року.

 15.Фізична особа підприємець Вікторія Соловйова Ігорівна

 ІПН3171518047 ФОП СОЛОВ’ЄВА IBANUA083287040000026008054224252

Рахунок одержувача: 26008054224252

 Додаток №1

 до Договору публічної оферти щодо надання послуг фізкультури та спорту

 №25/01/2022 від 25.01.2022 р.

 ІСТОТНІ УМОВИ ДОГОВОРУ

 Публічна оферта про надання послуг фізкультури та спорту

 №25/01/2022 від 25.01.2022 р.

 1.ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ

 Договір- публічна оферта, адресована необмеженому колу фізичних осіб, які

бажають придбати послуги Виконавця.

 Договір укладається:

 – з умов, зазначених у цій оферті та опублікованих на сайті Виконавця: https://pohudet.club;

 – за умов, зазначених у всіх додатках до Договору, опублікованих на сайті Виконавця;

 – з Правил та додаткових інформаційних матеріалів Виконавця, опублікованих на сайті

Виконавця.

 – Клієнт-фізична особа, яка досягла віку 18 років або особа, яка не досягла віку 18 років, 

від імені якого діє законний представник (батьки, усиновлювачі, піклувальники).

 – Сторони-сторони Договору: Клієнт та Виконавець

 – Тренер – спеціаліст, який здійснює навчально-тренувальну роботу, спрямовану на

навчання, вдосконалення майстерності, розвиток функціональних можливостей
Клієнта.

 2.ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

 2.1.Виконавець зобов’язаний надати Клієнту спортивні послуги належної якості, в

обсязі та у термін, визначений у пакеті.

 2.2.До початку надання послуги, а також протягом усього періоду надання послуги,

Виконавець має право вимагати від Клієнта:

 Наявність медичної довідки про стан здоров’я Клієнта

 2.3 Клієнт зобов’язаний:

 – своєчасно та повністю оплачувати вартість послуги;

 – Виконувати вимоги Виконавця за Договором;

 – повідомляти про зміну персональних даних Тренеру;

 – до початку тренування попередити Тренера про погане самопочуття або отриману травму;

 2.4. Клієнт має право:

 – вимагати у Виконавця надання інформації з будь-яких питань щодо надання послуг за Договором;

 – відвідувати заняття відповідно до розкладу оплаченим пакетом;

 3. ПІДСТАВИ ЗМІНИ І РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

 3.1 Виконавець має право розірвати Договір в односторонньому порядку за умови відсутності

перерахунку вартості пакета, якщо:

 – Клієнт систематично порушує права та законні інтереси третіх осіб, створюючи

перешкоди нормальному здійсненню тренувального процесу

 – Клієнта має медичні протипоказання, що становлять загрозу життю або здоров’ю

самого Клієнта, третіх осіб;

 3.2 Клієнт має право розірвати Договір в односторонньому порядку в будь-який час з

моменту його укладання, при цьому перерахунок вартості не провадиться.

 4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

 4.1 Приймаючи умови оферти та укладаючи Договір, Клієнт підтверджує:

 – що Клієнт не можн надавати послуги Виконавцем медичних протипоказань, які можуть

спричинити заподіяння шкоди життю та здоров’ю Клієнта, третіх осіб;

 – у разі отримання Клієнтом травми, не пов’язаної з навмисними діями щодо

заподіяння шкоди (наприклад, під час тренувального процесу, виконання та
відпрацювання вправ тощо через недотримання Клієнтом правил та заходів безпеки,
невиконання або неналежного дотримання вказівок тренера) Клієнт або його
законний представник не матиме жодних претензій до тренера

 – клієнт повністю бере на себе відповідальність за стан свого здоров’я, а

законний представник за стан здоров’я неповнолітнього Клієнта;

 4.2. Виконавець не несе відповідальності:

 – за шкоду, заподіяну життю та здоров’ю Клієнта у разі неналежного виконання

Клієнтом своїх обов’язків за Договором;

 – за шкоду, пов’язану з будь-яким погіршенням здоров’я Клієнта та (або) травми,

отриманих внаслідок будь-яких самостійних занять;

 – за не настання очікуваного Клієнтом від послуг Виконавця результату;

 5. СПОРИ

 5.1.Всі суперечки та розбіжності, які можуть виникати при виконанні Договору, будуть

вирішуватись шляхом переговорів між Клієнтом та Виконавцем;

 5.2.Сторони домовляються про досудовий претензійний порядок врегулювання спорів за

Договором;

 5.3.Сторона, яка звертається до досудової претензії до іншої Сторони, зобов’язана направити

таку претензію іншій Стороні письмово;

 5.4.Термін розгляду досудової претензії, яка Стороною її отримала, становить 30 (тридцять)

днів з дня отримання досудової претензії.

 5.5.У разі, якщо відповідь на досудову претензію не надійшла Стороні, яка її

направила протягом 50 (п’ятдесяти) з дня відправлення, така Сторона має право
звернутися до суду.

 5.6. Усі суперечки між Сторонами розглядатимуться українськими судами відповідно до

законодавства України